Tjänster


Projekteringsledning

ERConsults projekteringsledare leder och följer upp projekteringsarbetet samt ansvarar för att projektet uppfyller de krav som är ställda av beställaren. Projekteringsledaren ser även till att projektets olika discipliner anpassar sina konstruktioner mot varandra.

Under projekteringsskedet följer projekteringsledaren eventuella förändringar, kontinuerligt.

Montagesamordning

Våra montagesamordnare ansvarar för montage- och delprojektledning hos våra kunder inom främst gruv- och processindustrin. Montagesamordning kan även omfatta multidisciplinära projekt och montage med el-, instrument-, automation, bygg och ventilation med mera.

Elkonstruktion och idrifttagning

ERConsult kan bistå med konstruktion av fältutrustning i en processanläggning. Vi kan hjälpa till med allt från kabeldimensionering till kompletta arbetshandlingar för montage. Vi jobbar i olika CAD-baserade program. ERConsult hjälper till med idrifttagning, allt från I/O-Utcheckning och ”avgröning” till intrimning av produktionskedjan.

CAD-ritningar

Vi arbetar i flera olika CAD-program och kan hjälpa er med allt från nyproduktion av ritningar till modernisering av ert ritningsarkiv. Idag är det många leverantörer som kanske levererar dokumentation som inte är anpassad mot ert befintliga ritsystem. Vi hjälper er att anpassa dokumentationen efter ett sätt som ni vill ha det. ERConsults arbetar även med databaskonstruktion med bland annat programmet Sitebase.

Besiktningar

Vi kan utföra olika typer av besiktningar så som Entreprenad och Elrevisions besiktningar

Projektledning

Vi kan även hjälpa till med projektledning. Ni ger oss uppdraget och vårt mål är att se till att projektet håller tid, ekonomi och funktion.
 

Vi kan även hjälpa er med att ta fram:

  • Budgetkalkyler för projekt.
  • Förfrågningsunderlag med mera.

Referenser

ERConsult är stolt över sina referenser och vet vikten av att sköta sina åtaganden korrekt i det nära samarbetet med kunden.

  • LKAB